Aktualności Centrum Okulistycznego Artlife

Powrót do nauki - zasady profilaktyki wzroku

04-09-2020

Powrót do nauki - zasady profilaktyki wzrokuWrzesień to miesiąc, kiedy uczniowie i studenci rozpoczynają rok nauki. Czas szkolny i studiów niesie ze sobą wyzwania dla narządu wzroku. Godziny spędzone nad książkami, podręcznikami i ekranem komputera - to wzmożony wysiłek oczu. Z tego powodu warto zawczasu pomyśleć o zapewnieniu komfortowych warunków podczas edukacji. To ważne, gdyż większość wiedzy zdobywa się podczas nauki, przyswajana jest za pomocą wzroku.

Dlaczego tak ważna jest właściwa profilaktyka wzroku?

Najintensywniejszy czas rozwoju widzenia przypada na okres od urodzenia do około ósmego roku życia. W związku z tym niezmiernie istotne jest, aby w czasie szkolnej nauki, właściwe zadbać o wzrok. Natura przystosowała nasze oczy do patrzenia w dal. Spędzanie długich chwil, patrząc tylko z bliskiej odległości, wzrok zaczyna się męczyć. Dzieje się tak, ponieważ podczas widzenia z bliska, oko musi się wysilić, czyli ma miejsce proces akomodacji. Dlatego ważne jest, aby zadbać o wzrok podczas nauki, a w szczególności o właściwą higienę oczu.

Jak zadbać o wzrok?

Na pogorszenie wzroku w dużym stopniu mogą wpłynąć złe nawyki, np. zbyt mała odległość oczu od stronic książki, kartek zeszytu lub monitora. Zachowanie prawidłowej odległości zmniejsza napięcie oczu.

Ponadto zadbajmy, aby podczas intensywnej nauki na każde 30-60 min przypadała przerwa 15-20 minut. Dzięki takim przerwom oczy nieco się rozluźnią i zmniejszy się ryzyko wystąpienia w przyszłości krótkowzroczności.

Innym czynnikiem powodującym zmęczenie oczu jest niewłaściwe oświetlenie. Najbardziej wskazane jest światło dzienne. Jednak im dzień staje się krótszy, tym częściej nauka odbywa się przy świetle żarówki. Wtedy warto zwrócić uwagę na jego prawidłowe natężenie i barwę. Światło nie powinno świecić prosto w oczy. W takim wypadku najlepiej, gdy w pomieszczeniu dostępne są dwa źródła światła. Jedno, które świeci równomiernie w całym pokoju oraz drugie - oświetlające bliską odległość, np. lampka biurkowa. Światło padające na tekst nie powinno być zbyt jasne w stosunku do pomieszczenia.

Oko najmniej się męczy, gdy czytamy w pozycji siedzącej. Dlatego należy komfortowo usiąść przy biurku. Tekst powinien znajdować się w takim położeniu, aby linia wzroku przebiegała prostopadle do powierzchni strony.

Na koniec warto podkreślić, iż narząd wzroku ma ogromny wpływ na nabywanie umiejętności językowych i motorycznych. W takim przypadku niezdiagnozowana wada wzroku może prowadzić do dysleksji, dysgrafii lub innych problemów w nauce. Aby im zapobiec, kontrolujmy wzrok co najmniej raz na rok.

Zapraszamy na specjalistyczne badanie okulistyczne do naszego Centrum Okulistycznego ArtLife w Gdańsku, Trójmiasto.

CENNIK

KONTAKT

Powrót