Aktualności Centrum Okulistycznego Artlife

Badanie ostrości wzroku

24-10-2018

Badanie ostrości wzroku polega na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku jest to zdolność rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Do badania ostrości wzroku służą tablice Snellena do dali i do bliży. Na białym matowym tle znajdują się czarne, matowe znaki - litery, cyfry, pierścienie, haki, obrazki dla dzieci itp. - stopniowo zmniejszające się ku dołowi.

Znaki te mają określoną grubość i oddzielone są przerwami o tej samej grubości. Przy każdym szeregu znaków jednakowej wielkości zaznaczona jest odległość w metrach, z jakiej oko zdrowe widzi cały znak pod kątem 5 min, a jego szczegóły pod kątem 1 min. Siłę ostrości wzroku osoby badanej wyraża się stosunkiem odległości, z jakiej badany znajduje się od tablicy, do odległości, z jakiej ten znak widzi oko zdrowe. Jeśli więc badany w odległości 5 m odczyta najniższy rząd oznaczony D = 5, to ostrość wzroku wyniesie 5/5 (pełna ostrość wzroku), a jeśli np. odczyta najgrubszą literę oznaczoną D = 50, to ostrość wzroku równa się 5/50. Można to przedstawić ułamkiem dziesiętnym 5/5 = 1,0 a 5/50 = 0,1. Prawidłową ostrość wzroku zapisuje się: ostrość wzroku oka prawego - visus oculi dextri (V.o.d.) = 1,0 lub lewego - visus oculi sinistri (V.o.s.) = 1,0, obu oczu - visus oculi utriusque (V.o.u.) = 1,0.

Schematyczna tablica Snellena – system oceny ostrości wzroku do dali
Tablice Snellena
Zapis dziesiętny
5/50 0,1
5/25 0,2
5/20 0,25
5/12,5 0,4
5/10 0,5
5/6,25 0,8
5/5 1,0

Badanie określa stopień obniżenia ostrości wzroku, a obniżenie ostrości wzroku jest sygnałem do szukania jego przyczyny – wady wzroku lub choroby.

OPIS BADANIA

Do badania dorosłych używamy podświetlonych tablic ze znakami lub rzutnika. Badanie ostrości wzroku do dali przeprowadza się dla każdego oka osobno, przy starannym zasłonięciu oka drugiego. Pacjent siada przodem do tablicy Snellena w określonej odległości, zależnej od konstrukcji tablicy, zazwyczaj 5 m. Badany czyta kolejno litery z tablicy, zaczynając od góry, od największych znaków. Jeśli pacjent nie odczyta największej litery, pacjent zbliża się do tablicy lub poleca się policzyć palce lekarza z różnej odległości. Wynik zapisuje się następująco: liczy palce z odległości 1 m (lub 1/50, tj. 0,02), z 2 m 2/50, tj. 0,04) itd. Jeśli pacjent nie potrafi policzyć palców, to bada się postrzeganie ruchów ręki (skrót rrpo – ruchy ręki przed okiem). Jeśli badany ma jeszcze gorszą ostrość wzroku, to za pomocą silnej latarki sprawdza się poczucie światła (skrót – pś). Może się zdarzyć, że w badanym oku nie ma nawet poczucia światła, co zapisuje się skrótem bpś (oznacza to całkowitą ślepotę).

Podobnie przeprowadza się badanie ostrości wzroku do bliży. Polega ono na czytaniu z odległości 30 cm każdym okiem osobno standaryzowanego tekstu z tablic Snellena do bliży. Zasada budowy tablicy jest taka sama jak do dali, ale tekst ułożony jest od najdrobniejszych do największych liter. Zapis ostrości wzroku jest podobny: odczyt najdrobniejszego druku to pełna ostrość wzroku do bliży - Sn.o.d. = 0,5, odczyt największego druku - Sn.o.d. = 3,0.

Badanie ostrości wzroku u bardzo małych dzieci przeprowadza się, obserwując ruchy oczu dziecka (np. karty Tellera, które składają się z czarnych pasków różnej grubości). Stosuje się zasłanianie naprzemienne oczu, gdzie przy zasłonięciu lepszego oka następuje protest dziecka, wykorzystuje się też wywoływanie oczopląsu optokinetycznego. Po drugim roku życia można już zastosować testy obrazkowe.

U dzieci ostrość wzroku zależy od wieku i inteligencji. Do szóstego roku życia stwierdza się trudności w tzw. rozdzielaniu znaków. Z tych też powodów przeciętnie inteligentne dwu- trzyletnie dzieci mają ostrość wzroku 0,5 - 1,0; cztero- sześcioletnie około 0,8 - 1,0. Pełna ostrość wzroku powinna wykształcić się do szóstego roku życia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej ostrości wzroku przeprowadza się dokładne badania wyjaśniające przyczynę (wada refrakcji, choroby gałki ocznej lub choroby centralnego układu nerwowego).

Odczuwasz dolegliwości związane z oczami lub zauważyłeś pogorszenie wzroku, zachęcamy do skorzystania ze specjalistycznego badania okulistycznego w naszym Centrum Okulistycznym. Koszt badania 120 zł.

KONTAKT

Powrót