Zespół Centrum Okulistycznego ArtLife

Centrum Okulistyczne ArtLife

Laserowa korekcja wzroku

- doświadczony personel
- przebyte liczne staże i szkolenia 
- wrażliwość na potrzeby pacjentów

Zespół Centrum Okulistycznego ArtLife

Centrum Okulistyczne ArtLife to przede wszystkim zespół doświadczonych specjalistów.


Malgorzata Tomczak Dr n. med., specjalista chorób oczu, chirurg okulista


Małgorzata Tomczak

Dr n. med., specjalista chorób oczu, chirurg okulista

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu.
Po studiach odbyła staże na oddziałach okulistycznych w klinikach we Francji w Strasburgu (L'Hopital Civil) i w Paryżu (L'Hotel Dieu).
Specjalizację z zakresu okulistyki uzyskała na Oddziale Okulistycznym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Jednocześnie rozwijała swoje zainteresowania naukowe, uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2002.
Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, autorką artykułów w czasopismach medycznych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych. Jest doświadczonym chirurgiem, specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku od 2002 roku.


Izabela Jonas-Sabiniewicz Lekarz medycyny, specjalista chorób oczu, chirurg okulista


Izabela Jonas-Sabiniewicz

Lekarz medycyny, specjalista chorób oczu, chirurg okulista

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Od początku pracy zawodowej zatrudniona na Oddziale Okulistycznym Szpitala Specjalistycznego im Św. Wojciecha w Gdańsku. Specjalizację z okulistyki, pod kierunkiem dr hab. Janusza Jabłońskiego, uzyskała w 1999 roku. Odbyła liczne staże i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu chirurgii zaćmy oraz chirurgicznej korekcji wad wzroku.
Specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka, w szczególności chirurgicznym leczeniu zaćmy oraz zabiegami chirurgii plastycznej powiek. Obecnie zajmuje się kwalifikacjami do zabiegów okulistycznych, wykonuje zabiegi okulistyczne, plastykę powiek górnych i dolnych.


Małgorzata Kaczmarek Dr n. med., specjalista chorób oczu, chirurg refrakcyjny


Piotr Kanclerz

Dr n. med., specjalista chorób oczu, chirurg okulista

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 2006 roku. Specjalizację z okulistyki zdobył w roku 2013. Posiada duże doświadczenie kliniczne w zakresie chirurgii refrakcyjnej. W roku 2014 otrzymał grant Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego SOE, który spędził w Instytucie Wzroku i Optyki w Grecji, specjalizującym się w chirurgii refrakcyjnej (kierownik Ioannis Pallikaris). W roku 2015 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2008 roku pracuje jako asystent (specjalizacja okulistyka) w Katedrze i Klinice Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jako nauczyciel akademicki prowadzi ćwiczenia i wykłady ze studentami (w tym ze studentami anglojęzycznymi) w Klinice Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi współpracę interdyscyplinarną z innymi zakładami i klinikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem licznych publikacji i wystąpień naukowych. Należy do Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refracyjnych i Zaćmy ESCRS, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Siatkówki EURETINA, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Stowarzyszenia Ochrony Wzroku, Polskiego Klubu Presbyopia 21. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym chorób oczu oraz w zabiegach z zakresu chirurgii refrakcyjnej.


Małgorzata Żukowska Optometrysta


Patrycja Smolarek-Kasprzak

Lekarz medycyny, specjalista chorób oczu, chirurg okulista

Absolwentka Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego specjalizacje z okulistyki rozpoczęła w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, a następnie kontynuowała w Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii. Zdobyła bogate doświadczenie w leczeniu chirurgicznym chorób narządu wzroku. Zdała międzynarodowe egzaminy specjalizacyjne z dziedziny okulistyki między innymi: - Membership of Royal College of Ophthalmologists (MRCOphth, Irlandia), - Fellow European Board of Ophthalmogist FEBO Paryż Odbyła intensywne szkolenie z chirurgii refrakcyjnej w jednej z renomowanych klinik chirurgii refrakcyjnej w Polsce, a swoja wiedzę pogłębiła na studiach podyplomowych z dziedziny chirurgii refrakcyjnej i zaćmy na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Regularnie uczęszcza na międzynarodowe kursy i sympozja naukowe między innymi: Forefront Referactive Surgery Course: LASIK, Presbyopia Correction & SMILE; zaawansowany kurs z chirurgii refrakcyjnej organizowany przez London Vision Clinic- renomowany ośrodek chirurgii refrakcyjnej. Jest specjalistą zarejestrowanym w Brytyjskiej Izbie Medycznej (General Medical Council) oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej – ESCRS, autorem publikacji w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych. W klinice ArtLife wykonuje: kwalifikacje do zabiegów oraz zabiegi chirurgii refrakcyjnej, badania okulistyczne, drobne zabiegi okulistyczne.


Anna Napieralska-Urban Pielęgniarka - instrumentariuszka


Anna Napieralska-Urban

Pielęgniarka - instrumentariuszka

Studium pielęgniarskie ukończyła w 1986 roku. Od 1997 roku pracuje na bloku operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im Św. Wojciecha w Gdańsku. Zawsze uśmiechnięta, dobra dusza zespołu medycznego ArtLife. Potrafi obniżyć ciśnienie najbardziej zestresowanym pacjentom.


Iwona Bohatyrewicz Pielęgniarka - instrumentariuszka


Iwona Bohatyrewicz

Pielęgniarka - instrumentariuszka

Studium pielęgniarskie ukończyła w 1986 roku. Od 2004 roku pracuje na bloku operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im Św. Wojciecha w Gdańsku. Dba o organizację pracy pielęgniarek i dobre samopoczucie pacjentów. Nieoceniona siła fachowa. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomaga organizację najistotniejszych elementów w pracy Centrum Okulistycznego ArtLife.


Elżbieta Zmorska  Pielęgniarka okulistyczna


Elżbieta Zmorska

Pielęgniarka okulistyczna

Studium pielęgniarskie ukończyła w 1991 roku. Staż pracy w zawodzie od 1991 roku. Od 1999 roku pracuje na Oddziale Okulistyki Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku-Zaspie. Zawsze opanowana i uśmiechnięta, zaraża pacjentów spokojem.


Ewa Piotrowska-Świdzińska  Specjalisty do spraw sprzedaży


Ewa Piotrowska-Świdzińska

Specjalista do spraw sprzedaży

Od 2011 roku związana z branżą optyczną. Dzięki doświadczeniu, zdolnościom komunikacyjnym, poszerzaniu wiedzy w zakresie oferowanych w Centrum Okulistycznym ArtLife usług, zapewnia wysoką jakość obsługi Pacjentów. Odpowiada za dokumentację sprzedażową, sporządzenie umów kredytowych, danych statystycznych usług świadczonych w Centrum. Interesuje się szeroko pojętą turystyką krajoznawczą.


Julia Belt  Specjalisty do spraw sprzedaży


Julia Belt

Specjalista do spraw sprzedaży

Od 2010 roku związana ze sprzedażą produktów, od 2015 roku pracuje w branże okulistyczno-optycznej, absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się komunikacją z pacjentami oraz ich rejestracją. Odpowiada za dokumentację sprzedażową, sporządzenie umów kredytowych, danych statystycznych usług Centrum. Z zaangażowaniem i pasją wykonuje swoje obowiązki oraz stale poszerza wiedzę w zakresie usług świadczonych w Centrum Okulistycznym. Interesuje się podróżami, poznawaniem innych kultur i języków.


Evgenia Flek  Kierownik Centrum Okulistycznego ArtLife, Prezes Zarządu ArtLife Sp. z o.o.


Evgenia Flek

Kierownik Centrum Okulistycznego ArtLife,
Prezes Zarządu ArtLife Sp. z o.o.

Założycielka firmy ArtLife Spółka z o. o. w styczniu 2006 roku, Centrum Okulistycznego ArtLife, inwestorka i realizatorka Projektu "Laserowa Korekcja Wzroku" w Centrum Medycznym w Sopocie (2007 rok) oraz Centrum Zdrowia w Gdańsku (2008 rok). Niebywały zmysł organizacyjny połączony z wrażliwością na ludzkie potrzeby, pozwala jej tworzyć najwyższej jakości świadczenia medyczne. Miała zabieg laserowej korekcji wzroku metodą LASIK 23.08.2008 r.